Dřevní štěpka

O štěpce

Dřevní štěpka je malý kus dřeva vytvořený procesem štípání nebo drcení větví, klád nebo jiných dřevních materiálů. Tyto kousky jsou obvykle vytvořeny s cílem využít dřevo v energetických, průmyslových nebo zahradních aplikacích. Využívání dřevní štěpky může mít několik účelů:

Palivo

Dřevní štěpka se často využívá jako palivo v biomase nebo kogeneračních elektrárnách k výrobě tepla a elektřiny. Tento způsob využití přispívá k obnovitelným zdrojům energie.

Mulčování

Dřevní štěpka se používá jako mulč, který chrání půdu před erozí, udržuje vlhkost a potlačuje růst plevelů. Tím přispívá ke zlepšení struktury půdy.

Zahradní a krajinářské účely

Dřevní štěpka může být využita v zahradách a na krajinářských plochách jako dekorační materiál, pro chodníky nebo cesty, nebo k označení záhonů.

Výroba dřevního materiálu

Dřevní štěpka může být použita k výrobě dřevního materiálu, jako jsou dřevěné desky nebo hobliny, které mohou být dále využity ve stavebnictví.

Celkově je dřevní štěpka ekologicky příznivým materiálem, protože umožňuje efektivní využití dřevního odpadu a podporuje udržitelný přístup k lesnímu hospodářství.


Vlastnosti dřevní štěpky

Druh dřeva:
Palety jsou obvykle vyrobeny z měkkého dřeva, tvrdého dřeva nebo směsi obojího. Druh dřeva ovlivňuje vlastnosti štěpků, jako je výhřevnost a spalovací

Vlhkost:
Vlhkost dřevních štěpků je důležitým faktorem pro účinnost spalování. Sušší dřevní materiál hoří efektivněji než vlhký. Naše dřevní štěpka má vlhkost cca 20 %.

Výhřevnost:
Výhřevnost udává, kolik tepla může dřevo uvolnit při spalování. Většinou je udávána v jednotkách kilojoulů na kilogram (kJ/kg) nebo megadžoule na metr krychlový (MJ/m³). Tvrdé dřevo obvykle má vyšší výhřevnost než měkké.

Váha a objem:
Váha dřevních štěpků může záviset na druhu dřeva a vlhkosti. Objem štěpků závisí na velikosti štěpků a jejich uspořádání. Obvykle je udáván v metrech krychlových nebo jiných objemových jednotkách.


Dokumenty