O Nás

 • Společnost Ecostore se zabývá ekologickou likvidací dřevěného odpadu a výrobou kvalitní dřevní štěpky na což vlastní příslušná povolení a certifikace. 
 • Jsme významným, regionálním zpracovatel dřevěných, jednorázových obalů, jako jsou palety, bedny, dřevotřísky atd.
 • Provozuje skladový a drticí areál ve Zlaté Olešnici s denní produkcí dřevní štěpky cca 100-200 m3/den.
 • Naši kapacitu jak skladovací, tak výrobní jsme schopni pružně upravovat dle potřeb zákazníka.

Naše Aktivita

Naše chování, práce a činnosti se nesou v duchu udržitelnosti.

 • Jednorázové palety nepodléhají evidenci a tudíž mohou skončit na černých skládkách.
 • V naší firmě jsme se zaměřili  na ekologickou likvidaci mrtvého dřeva – dřevní recyklát, jak také můžeme nazývat odpadní dřevo jako jsou jednorázové palety, bedny atd., které se používají převážně pro transport zboží a materiálu.
 • Palety mohou být požehnáním i prokletím. Palety jsou ideálním pomocníkem pro logistické úkoly. Zejména dřevěné palety však zabírají cenný skladovací prostor, když se již nepoužívají. Výsledek: nekonečné, metry vysoké hory vyřazených přepravních palet.
 • Zde přichází na scénu naše společnost a její uměníi pro nakládání s odpady za použití drtičů speciálně určených pro zpracování palet. Rozdrtí palety na dřevěné štěpky, které lze následně využít jako zdroj energie pro vlastní topný systém nebo prodat za účelem zisku
 • Naše společnost z tohoto odpadu vytváří žádanou surovinu.
 • Ecostore je zcela soběstačná firma v celém procesu likvidace mrtvého dřeva, jeho třídění, separaci kovových (šrouby, hřebíky, spony, panty atd.)  a nekovových částic (kameny, hlína a pod.) a následného zpracování na dřevní štěpku.
 • Dalším naším ekologickým počinem je zpracování dřevní štěpky v naší dceřiné společnosti, která provozuje pyrolyckou elektrárnu, jejímž výstupem je čistá energie a vysoce kvalitní biouhel.

Naše Mise

Likvidace jednorázových palet formou zpracování na dřevní štěpku je dobrým krokem směrem k udržitelnějšímu přístupu k odpadu. Zpracování palet na dřevní štěpku může mít několik ekologických výhod:

Recyklace materiálu:
Zpracováním palet na dřevní štěpku můžete znovu využít materiály z palet, což přispívá k recyklaci a snižování množství odpadu.

Snížení potřeby nových surovin:
Použitím dřevní štěpky, například jako materiálu pro výrobu nových produktů, můžete snížit potřebu nových dřevních surovin a tím minimalizovat odlesňování.

Energetické využití:
Dřevní štěpka může být využita jako obnovitelný zdroj energie, například při výrobě biomasy nebo v bioplynových elektrárnách, což může přispět k snižování závislosti na fosilních palivech.

Šetrnější k životnímu prostředí:
Zpracování na dřevní štěpku může snížit ekologickou zátěž spojenou s likvidací odpadu, zejména pokud by jinak palety končily na skládce nebo byly spalovány.